นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

 

นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
กลุ่มสืบเสาะและพินิจ   กลุ่มคุมความประพฤติ
 
นางวาสนา สุนทรา
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะและพินิจ
 
นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติ
กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
 
นางสุธาสินี ชูเกื้อ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 99 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 34
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 609
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 172
  ยอดผู้เยี่ยมชม 65063