Probation Hot News :
IMAGE แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมคุมประพฤติ ทำดีเพื่อสังคม... :49
IMAGE ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร”
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด... :132
IMAGE เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชุมพร และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... :48
IMAGE กิจกรรมอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการทำอาหารหลักสูตรการทำอาหารไทย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด... :54
IMAGE กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงาน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด... :73
IMAGE อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร คุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ... :49
 การติดอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ติดตามตัว (EM) - ประกาศเมื่อ..14 กันยายน 2564 ...:112
 ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม - ประกาศเมื่อ..10 พฤษภาคม 2564 ...:251
 กำหนดนัดรายงานตัว เดือน เมษายน 2564 - ประกาศเมื่อ..03 เมษายน 2564 ...:241
  1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 250 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 55
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 152
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 784
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 2783
  ยอดผู้เยี่ยมชม 32295