Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00

ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" เพื่อพบปะสนทนาหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ" เพื่อพบปะสนทนาหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ

 

  • 0036
  • 0037
  • 0038
  • 0039
  • 0040
  • 0041
  • 0042
  • 0043
  • 0044
  • 0045