กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชุมพร  จัดกิจกรรมอาสาทำความดี พัฒนาบ้านพ่อ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อแสดงพลังของอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นผู้มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติและที่เป็นผู้เสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ เวลา ตลอดจนกำลังทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมและประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการพัฒนาทำความสะอาด กวาดขยะใบไม้ และตัดหญ้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 113 คน ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีผู้ใหญ่ 89 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 10 ท่าน ประชาชน 6 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 8 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนรถทิ้งขยะ , รถเครื่องเสียง จากเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหาร , น้ำดื่ม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

 

  • 0291
  • 0292
  • 0293
  • 0294

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 67 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 56
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 59
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 56
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 2414
  ยอดผู้เยี่ยมชม 73464