Probation Hot News :
IMAGE จัดพิธีลงนามถวายพระพร และสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จัดพิธีลงนามถวายพระพร และสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... :36
IMAGE ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร)
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย... :115
IMAGE จัดกิจกรรมรับรายงานตัว แบบรายบุคคล
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว แบบรายบุคคล... :95
IMAGE ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรมอบหมาย นางสาวจิรนัน พรามกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ... :71
IMAGE กิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ณ วัดดอนทรายแก้ว
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่... :122
IMAGE ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปะทิว
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวจิรนัน พรามกุล... :119
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - ประกาศเมื่อ..12 มีนาคม 2565 ...:581
 การติดอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ติดตามตัว (EM) - ประกาศเมื่อ..14 กันยายน 2564 ...:929
  1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 - ประกาศเมื่อ..21 กรกฎาคม 2565 ...:388

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรจัดประกวดการทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” (Season 2) ระดับจังหวัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จัดประกวดการทำอาหาร street food สร้างอาชีพ (season2) ระดับจังหวัด ณ แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยรัตน์ อร่ามทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายวงศ์วัฒนา มัชฉิมสถิตย์ ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานและเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ภาคเอกชน และผู้แทนหน่วยงานร่วมชมการแข่งขันประกวดการทำอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมการประกวดเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จำนวน 5 คนแข่งขันทำอาหารคาว โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นางกองแก้ว ลอวิดาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารหรือโภชนาการ, นางเยาวดี  ปราชญ์นครเขตต์ ผู้แทนจากสถานประกอบการหรือร้านอาหาร และนายกมลภพ ทองเอียง สื่อมวลชนและอาสาสมัครคุมประพฤติ ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เมนูข้าวผัดซีฟู๊ด โดยผู้ชนะเลิศการประกวดได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล และจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป

 

  • 0443
  • 0444
  • 0445
  • 0446
  • 0447
  • 0448
  • 0449
  • 0450

 

 

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 17 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 39
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 395
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1733
  ยอดผู้เยี่ยมชม 81791