พิมพ์
หมวด: ภาพ ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 525

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 6 สิงหาคม  2565 นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน โดยกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป พนักงานคุมประพฤติกลุ่มพื้นที่และพนักงานคุมประพฤติ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน