Probation Hot News :
IMAGE กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 6 สิงหาคม  2565 นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ... :30
IMAGE พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี พ.ศ.2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 5 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ... :24
IMAGE พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน... :260
IMAGE พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 2
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร โดย นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน... :130
IMAGE กิจกรรมอาสาทำความดี พัฒนาบ้านพ่อ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร... :202
IMAGE จัดกิจกรรม 5 ส พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม 5 ส ... :262
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - ประกาศเมื่อ..12 มีนาคม 2565 ...:278
 การติดอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ติดตามตัว (EM) - ประกาศเมื่อ..14 กันยายน 2564 ...:587
 ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม - ประกาศเมื่อ..10 พฤษภาคม 2564 ...:743
  1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 - ประกาศเมื่อ..21 กรกฎาคม 2565 ...:79

ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รับการตรวจราชการจากนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และคณะเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร, ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ และกลุ่อำนวยการและสนับสนุนการคุมประพฤติ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการคุมประพฤติเชิงพื้นที่ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการปฎิบัติงาน ตลอดจนมอบนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติในการขับเคลื่อนภารกิจงานให้บรรลุเป้าหมายและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในการนี้ผู้ตรวจราชการฯได้ออกเยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนของสำนักงานฯ ณ วัดเขาเจดีย์ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร    เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน

 

  • 0267
  • 0268
  • 0269
  • 0270
  • 0271
  • 0272

 

 

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 84 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 148
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 129
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 388
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1661
  ยอดผู้เยี่ยมชม 69100